Ejen Rumah Lelong Kuantan, Pahang

Saya Nur Hafiyah Binti Nordin ejen rumah lelong Kuantan, Pahang berdaftar dengan syarikat pelelong hartanah berlesen, Eszam Auctioneer Sdn.Bhd.

Juga selaku Perunding Hartanah Kuantan, Pahang berdaftar dengan Lembaga Penilai, Pentaksir dan Ejen Hartanah (LPPEH) dengan nombor REN 64455 di bawah syarikat Legacy real Property.

Ejen Rumah LElong Kuantan, Pahang
Klik sini untuk senarai Rumah Lelong Kuantan, Pahang

Antara aktiviti ejen rumah lelong Kuantan, Pahang

Ejen Rumah Lelong Kuantan, Pahang menghantar/mengambil draf bank/cek bank ke Mahkamah Tinggi
Ejen Rumah Lelong Kuantan, Pahang sedang menunggu untuk pendaftaran masuk bidaan secara atas talian
Ejen Rumah Lelong Kuantan, Pahang sedang membida

Apa yang perlu anda lakukan untuk membeli
rumah lelong Kuantan, Pahang

Sebelum Bidaan

✔ Lakukan Site Visit unit yang berkenan

Mendapatkan kepastian kelayakan pembiayaan perumahan dengan jelas daripada ejen pelelong

✔ Mendapatkan maklumat yang tepat mengenai unit lelong

✔ Menyediakan deposit draf bank/cek bank sebanyak 10% daripada harga rizab

Semasa Bidaan

Wakil syarikat Pelelong akan melakukan proses ini 100%

✔ Tunggu dan lihat sahaja

Selepas Bidaan

✔ Sekiranya keputusan bidaan gagal, syarikat pelelong akan pulangkan semula wang deposit kepada pelanggan

✔ Sekiranya BERJAYA, syarikt pelelong akan mebuat proses seterusnya

Hubungi sekarang