Skim Jaminan Kredit Perumahan (SJKP)

Mengenai Skim Jaminan Kredit Perumahan

 
♦ Had Pembiayaan:
Sehingga RM500,000.00 (termasuk jumlah pembiayaan pokok, MRTA/ MRTT, LTHO, yuran guaman dan yuran penilaian)
 
♦ Jaminan Pembiayaan:
*Jaminan pembiayaan melebihi 100% diatas jumlah pembiayaan (termasuk jumlah pembiayaan pokok, MRTA/MRTT, LTHO, yuran guaman dan yuran penilaian). *Tertakluk kepada pembiayaan tidak melebihi RM500,000♦
 • Tujuan Pembiayaan
  Pembiayaan gadai janji

 • Had Pembiayaan
  Sehingga RM500,000.00 (termasuk jumlah pembiayaan pokok, MRTA*/MRTT*, LTHO*, yuran guaman dan yuran penilaian)

 • Jenis Pembiayaan
  Pinjaman/ pembiayan bertempoh-i

 • Tempoh Pembiayaan
  Sehingga 35 tahun atau sehingga tempoh pembiayaan, mana-mana yang terdahulu (pinjaman dua generasi dibenarkan)

 • Jaminan Pembiayaan
  *Jaminan pembiayaan melebihi 100% diatas jumlah pembiayaan (termasuk jumlah pembiayaan pokok, **MRTA/MRTT, LTHO, yuran guaman dan yuran penilaian)

 • Kadar Faedah/ Keuntungan
  Seperti yang ditetapkan oleh Institusi Kewangan yang terlibat

  *Tertakluk kepada pembiayaan tidak melebihi RM500,000

  **MRTA: Mortgage Reducing Term Assurance
  **MRTT: Mortgage Reducing Term Takaful
  **LTHO: Long Term House owner’s Takaful

Kelayakan

 

 
 • Warganegara Malaysia berumur 18 tahun keatas. Pinjaman dua generasi dibenarkan
 • Kategori berpendapatan tidak tetap atau bekerja sendiri
 • Kategori berpendapatan tetap

 
 • Pembelian kali pertama rumah kediaman baru atau rumah sedia ada atau rumah lelongan untuk didiami
 • Terbuka untuk rumah kediaman baru atau rumah sedia ada atau rumah lelongan

 
 • Jumlah bayaran balik kesemua pinjaman pemohon tidak melebihi 65% pendapatan kasar bulanan

 
 • Tiada rekod tertunggak CCRIS* melebihi 2 bulan bagi tempoh 12 bulan terkini

 
 • Tiada lain-lain rekod kredit yang negatif dalam tempoh 24 bulan
 
 • *CCRIS: Central Credit Reference Information System

Proses Permohonan Pembiayaan

Dokumen Diperlukan

 

 
Kediaman/ Rumah
 • Perjanjian asal Jual Beli/ borang tempahan/ resit bayaran muka

 
Pendapatan
 • Penyata akaun Bank atau deposit 6 bulan terkini (jika ada)
 • Cukai Pendapatan/ Penyata KWSP Terkini
 • Surat pengesahan pekerjaan

 
Dokumen Sokongan Lain
 • Salinan Kad Pengenalan pemohon
 • Surat pengesahan majikan (jika ada)
 • Lesen perniagaan; atau kad pendaftaran Nelayan; atau permit teksi (yang mana berkenaan)
 • Surat akuan bekerja sendiri atau penyata pendapatan yang disahkan oleh JKKK atau penjawat kerajaan Kategori A, Penghulu/Ketua Kampung atau Pengurus Cawangan Bank