News

Check out market updates

Proses Jual Beli Rumah di Malaysia

Proses jual beli rumah di Malaysia adalah suatu proses yang kompleks dan melibatkan beberapa langkah penting sebelum transaksi selesai. Di bawah ini, saya akan menerangkan secara ringkas tentang proses tersebut:

1. Penyediaan Dokumen-dokumen Asas:

Proses jual beli rumah biasanya bermula dengan pemilik rumah (penjual) menyediakan dokumen-dokumen penting seperti sijil hak milik, geran, dan kebenaran pindah milik. Ini adalah langkah asas yang memerlukan penyelidikan bagi memastikan bahawa hak milik itu sah dan tiada sebarang isu undang-undang.

2. Penawaran dan Penerimaan:

Pembeli akan membuat penawaran rasmi kepada penjual melalui ejen hartanah atau secara langsung. Sekiranya penawaran diterima, kedua-dua pihak akan menandatangani Perjanjian Jual Beli (SPA) yang menggariskan terma-terma perjanjian termasuk harga, tempoh penyerahan, dan syarat-syarat lain.

3. Pemeriksaan Harta:

Pembeli akan mengadakan pemeriksaan hartanah untuk memastikan bahawa rumah dalam keadaan baik dan bebas dari sebarang bebanan atau kerosakan tersembunyi. Ini melibatkan pemeriksaan fizikal serta penyelidikan ke atas status hartanah tersebut.

4. Permohonan Pinjaman Perumahan:

Sekiranya pembeli memerlukan pinjaman perumahan, mereka perlu memohon pinjaman daripada bank atau institusi kewangan. Bank akan mengadakan pemeriksaan kredit dan syarat-syarat sebelum memberi kelulusan pinjaman.

5. Penandatanganan Dokumen-dokumen Penting:

Setelah pinjaman diluluskan dan pemeriksaan hartanah selesai, kedua-dua pihak akan menandatangani dokumen penting seperti Akuan Penerimaan Hak Milik (APHM) dan Perjanjian Pinjaman Perumahan.

6. Bayaran Balik Pinjaman dan Cukai Tanah:

Pembeli perlu membuat bayaran balik pinjaman perumahan dan juga membayar cukai tanah kepada pihak berkuasa setempat.

7. Penyerahan Hak Milik:

Penyerahan rasmi hak milik rumah akan berlaku di hadapan peguam atau pemegang sijil hak milik. Di sini, bayaran penuh akan dibuat, dan hak milik akan dipindahkan daripada penjual kepada pembeli.

8. Pendaftaran Harta:

Akhirnya, pembeli perlu mendaftarkan hartanah tersebut di Pejabat Tanah setempat sebagai pemilik sah.

Proses jual beli rumah di Malaysia melibatkan banyak pihak termasuk pemilik rumah, pembeli, ejen hartanah, bank, dan peguam. Ia adalah proses yang melibatkan kos tambahan seperti cukai pemindahan, yuran guaman, dan yuran agensi hartanah. Adalah penting untuk mendapatkan nasihat profesional daripada seorang peguam hartanah untuk memastikan kesemua aspek undang-undang dan peraturan dipatuhi semasa proses ini berlangsung.

NUR HAFIYAH NORDIN
Ejen Hartanah Berdaftar LPPEH
(REN64455)
011-1166 6021
Legacy Real Property E(1)1925

Laman Web Rasmi
https://www.datahartanah.com

Senarai Hartanah Lain, klik SINI

MUDAH. MY
https://www.mudah.my/hartanahnhn

TERES | SEMI-D | BANGLO | JUAL RUMAH | JUAL TANAH | JUAL KEDAI | BELI RUMAH | BELI TANAH | BELI KEDAI | SEWA RUMAH | SEWA TANAH | SEWA KEDAI | KUANTAN | BENTONG | PAHANG | KEMAMAN | HARTANAH | PINJAMAN PERUMAHAN | MORTGAGE LOAN | HIBAH HARTANAH | HARTANAH KUANTAN | HARTANAH BENTONG | HARTANAH KEMAMAN

Leave a Reply

Your email address will not be published.